Sanctuary Coffee Roaster
Sanctuary Coffee Roaster

โรงคั่วกาแฟของเราคัดเฉพาะเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงตั้งแต่ระดับ Specialty จนถึงระดับแข่งขัน มาพร้อมกับแพ็คเกจ 100g เพื่อให้ลูกค้ากลุ่ม Home Barista และ ร้านกาแฟ Slow Bar มีโอกาสเข้าถึงเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงที่หลากหลาย และเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าได้มากขึ้น

Sanctuary Coffee Roaster
Sanctuary Coffee Roaster

โรงคั่วกาแฟของเราคัดเฉพาะเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงตั้งแต่ระดับ Specialty จนถึงระดับแข่งขัน มาพร้อมกับแพ็คเกจ 100g เพื่อให้ลูกค้ากลุ่ม Home Barista และ ร้านกาแฟ Slow Bar มีโอกาสเข้าถึงเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงที่หลากหลาย และเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าได้มากขึ้น