Couple Coffee Roastery
Couple Coffee Roastery

โรงคั่วเล็กๆ ของเราเกิดขึ้นหลังจากได้มีโอกาสเดินทางไปยังไร่ต่างๆ เราสนุกที่ได้ค้นหากาแฟไทยคุณภาพดีๆ จากเกษตรกรทั้งไร่รางวัลและไร่ของเกษตรกรหน้าใหม่ รวมถึงกาแฟต่างประเทศจากฟาร์มดีๆ และล็อตประมูลที่คุณภาพดีงามแน่นอน.. หวังว่าเพื่อนๆ จะชอบกาแฟในแบบฉบับที่เราคั่วน้าา

Couple Coffee Roastery
Couple Coffee Roastery

โรงคั่วเล็กๆ ของเราเกิดขึ้นหลังจากได้มีโอกาสเดินทางไปยังไร่ต่างๆ เราสนุกที่ได้ค้นหากาแฟไทยคุณภาพดีๆ จากเกษตรกรทั้งไร่รางวัลและไร่ของเกษตรกรหน้าใหม่ รวมถึงกาแฟต่างประเทศจากฟาร์มดีๆ และล็อตประมูลที่คุณภาพดีงามแน่นอน.. หวังว่าเพื่อนๆ จะชอบกาแฟในแบบฉบับที่เราคั่วน้าา