OUT OF STOCK

MOTMOT COFFEE

Colombia Lord Voldemort SIDRA Washed

฿690 | 200 g

Colombia Lord Voldemort SIDRA Washed | เมล็ดกาแฟคั่ว MOTMOT COFFEE ✅Origin : Colombia ✅Variety : Sidra ✅Process : Washed ✅Taste Note : Strawberry, Melon, Dried Fruit ✅Roasted Level : Light to Medium ✅Coffee Weight : 200g 📌MOMOT's Note : สายพันธุ์ Sidra ตัวนี้เป็น Process Washed มีความคลีนและความ complex สูง รสชาติเปรี้ยวผลไม้ฉ่ำคล้ายสตอเบอรี่ บางทีเราได้ความหอมเมล่อนเบาๆตีขึ้นเพดานปาก และตบท้ายนุ่มๆ aftertaste หวานสะอาด สำหรับคนที่ชอบ Washed Process ผลไม้เปรี้ยวหวานฉ่ำๆ ตัวนี้เป็น Highly Recommend จากโรงคั่วของเราอีก 1 ตัว

Taste Notes

Strawberry
Dried fruit

Roast

Light-Medium

Details

Type

Single Origins

Variety

Sidra

Origin

Colombia

Process

Washed

OUT OF STOCK

MOTMOT COFFEE

Colombia Lord Voldemort SIDRA Washed

฿690 | 200 g

Colombia Lord Voldemort SIDRA Washed | เมล็ดกาแฟคั่ว MOTMOT COFFEE ✅Origin : Colombia ✅Variety : Sidra ✅Process : Washed ✅Taste Note : Strawberry, Melon, Dried Fruit ✅Roasted Level : Light to Medium ✅Coffee Weight : 200g 📌MOMOT's Note : สายพันธุ์ Sidra ตัวนี้เป็น Process Washed มีความคลีนและความ complex สูง รสชาติเปรี้ยวผลไม้ฉ่ำคล้ายสตอเบอรี่ บางทีเราได้ความหอมเมล่อนเบาๆตีขึ้นเพดานปาก และตบท้ายนุ่มๆ aftertaste หวานสะอาด สำหรับคนที่ชอบ Washed Process ผลไม้เปรี้ยวหวานฉ่ำๆ ตัวนี้เป็น Highly Recommend จากโรงคั่วของเราอีก 1 ตัว

Taste Notes

Strawberry
Dried fruit

Roast

Light-Medium

Details

Type

Single Origins

Variety

Sidra

Origin

Colombia

Process

Washed