MOTMOT COFFEE
MOTMOT COFFEE

"โรงคั่ว MOTMOT COFFEE เป็นโรงคั่วที่ต้องการนำเสนอเมล็ดกาแฟที่หลากหลายผ่านโปรไฟล์การคั่วของทางเรา เพื่อให้เป็นตัวเลือกแก่ลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ สร้างความสงบ ความสมดุล และความตื่นเต้น ให้แก่ผู้ดื่ม ทางโรงคั่วเราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเค้นรสชาติกาแฟ และดึงความอร่อยของกาแฟตัวนั้นๆให้อร่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

MOTMOT COFFEE
MOTMOT COFFEE

"โรงคั่ว MOTMOT COFFEE เป็นโรงคั่วที่ต้องการนำเสนอเมล็ดกาแฟที่หลากหลายผ่านโปรไฟล์การคั่วของทางเรา เพื่อให้เป็นตัวเลือกแก่ลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ สร้างความสงบ ความสมดุล และความตื่นเต้น ให้แก่ผู้ดื่ม ทางโรงคั่วเราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเค้นรสชาติกาแฟ และดึงความอร่อยของกาแฟตัวนั้นๆให้อร่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"