Grinds
Grinds

โรงคั่วเล็กๆ ในจังหวัดลำปาง ที่แกนหลักคือการคั่วกาแฟเพื่อดื่มได้ในทุกๆวัน เรามีการทดสอบกาแฟโดยการชงชิมกันจริงๆ ในแต่ละโปรไฟล์การคั่ว และสิ่งสำคัญที่สุดของเราคือความสม่ำเสมอในรสชาติ ระดับการคั่ว เพื่อให้กาแฟในถุงถัดไปไร้รอยต่อในเรื่องของรสชาติมากที่สุด กาแฟที่เราเลือกเข้ามาคั่ว ส่วนใหญ่จะเป็น Natural, Wash , Honey เราเน้นกาแฟที่สะอาด ปลอดภัยและดื่มง่ายเป็นหลัก

Grinds
Grinds

โรงคั่วเล็กๆ ในจังหวัดลำปาง ที่แกนหลักคือการคั่วกาแฟเพื่อดื่มได้ในทุกๆวัน เรามีการทดสอบกาแฟโดยการชงชิมกันจริงๆ ในแต่ละโปรไฟล์การคั่ว และสิ่งสำคัญที่สุดของเราคือความสม่ำเสมอในรสชาติ ระดับการคั่ว เพื่อให้กาแฟในถุงถัดไปไร้รอยต่อในเรื่องของรสชาติมากที่สุด กาแฟที่เราเลือกเข้ามาคั่ว ส่วนใหญ่จะเป็น Natural, Wash , Honey เราเน้นกาแฟที่สะอาด ปลอดภัยและดื่มง่ายเป็นหลัก