อร่อยชิปหายการคั่ว

Momo Taro Blend

฿500 | 200 g | 11 sold

โมโมทาโรเบลนด์ เบลนด์จากเมล็ดกาแฟชั้นดี Granja Praiso 92 Thermal Shock Process เสริมความสดชื่นด้วย Kenya wash เกรดพรีเมี่ยม Taste note: white peach , citrusy , bright acidity sweet after taste

Taste Notes

Peach
Citrus fruit
Floral - Floral

Roast

Light

Grind

Quantity

Ready to ship.
You should received an order in ~2-4 days.

Details

Type

Blends

Variety

Caturra SL14, SL28, SL34

Origin

Colombia Kenya

Altitude

High High

Process

Anaerobic Yeast Washed Washed

"Best wait around 14 days after the coffee roast date"

Grind

Quantity

Ready to ship.
You should received an order in ~2-4 days.

อร่อยชิปหายการคั่ว

Momo Taro Blend

฿500 | 200 g | 11 sold

โมโมทาโรเบลนด์ เบลนด์จากเมล็ดกาแฟชั้นดี Granja Praiso 92 Thermal Shock Process เสริมความสดชื่นด้วย Kenya wash เกรดพรีเมี่ยม Taste note: white peach , citrusy , bright acidity sweet after taste

Taste Notes

Peach
Citrus fruit
Floral - Floral

Roast

Light

Details

Type

Blends

Variety

Caturra SL14, SL28, SL34

Origin

Colombia Kenya

Altitude

High High

Process

Anaerobic Yeast Washed Washed

"Best wait around 14 days after the coffee roast date"