อร่อยชิปหายการคั่ว
อร่อยชิปหายการคั่ว

โรงคั่วเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุก เน้นการสนับสนุนกาแฟไทยและเกษตรกรไทยครับ 🏆 Winner - Home Brewer Cup 2022 by KINTO Thailand

อร่อยชิปหายการคั่ว
อร่อยชิปหายการคั่ว

โรงคั่วเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุก เน้นการสนับสนุนกาแฟไทยและเกษตรกรไทยครับ 🏆 Winner - Home Brewer Cup 2022 by KINTO Thailand