Barbaric Slow Bar
Barbaric Slow Bar

Barbaric Slow Bar หรือ ป่าเถื่อนสโลว์บาร์ เป็น Slow Bar เล็ก ๆ ที่เปิดหน้าบ้านตั้งแต่กลางปี 2021 และเริ่มคั่วกาแฟใช้แค่หน้าร้าน ปัจจุบันเราต้องการส่งต่อในสิ่งที่เราชอบ ให้กับเพื่อน ๆ

Barbaric Slow Bar
Barbaric Slow Bar

Barbaric Slow Bar หรือ ป่าเถื่อนสโลว์บาร์ เป็น Slow Bar เล็ก ๆ ที่เปิดหน้าบ้านตั้งแต่กลางปี 2021 และเริ่มคั่วกาแฟใช้แค่หน้าร้าน ปัจจุบันเราต้องการส่งต่อในสิ่งที่เราชอบ ให้กับเพื่อน ๆ