Asama Coffee & Roastery
Asama Coffee & Roastery

เราริเริ่มจากการเป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ในหมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์ โดยเรามีความตั้งใจที่จะชงและเสริ์ฟกาแฟดี ๆ ให้กับลูกค้าทุกท่าน ทุกวันนี้เรายังเรียนรู้สะสมประสบการณ์ในทุก ๆ ด้านของกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นการชง การคั่ว แม้กระทั่งการแปรรูปเมล็ดกาแฟร่วมกับเกษตรกรไทย ตอนนี้เราได้ตัดสินใจว่าจะคั่วเมล็ดกาแฟเพื่อใช้ที่ร้าน จนได้กลายเป็นโรงคั่วกาแฟเล็ก ๆ ร่วมด้วยความตั้งใจในการคั่วกาแฟเพื่อดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งเพาะปลูก และความตั้งใจในการชงกาแฟแต่ละแก้ว เพื่อความพึงพอใจสำหรับลูกค้าทุกท่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราเสมอ

Asama Coffee & Roastery
Asama Coffee & Roastery

เราริเริ่มจากการเป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ในหมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์ โดยเรามีความตั้งใจที่จะชงและเสริ์ฟกาแฟดี ๆ ให้กับลูกค้าทุกท่าน ทุกวันนี้เรายังเรียนรู้สะสมประสบการณ์ในทุก ๆ ด้านของกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นการชง การคั่ว แม้กระทั่งการแปรรูปเมล็ดกาแฟร่วมกับเกษตรกรไทย ตอนนี้เราได้ตัดสินใจว่าจะคั่วเมล็ดกาแฟเพื่อใช้ที่ร้าน จนได้กลายเป็นโรงคั่วกาแฟเล็ก ๆ ร่วมด้วยความตั้งใจในการคั่วกาแฟเพื่อดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งเพาะปลูก และความตั้งใจในการชงกาแฟแต่ละแก้ว เพื่อความพึงพอใจสำหรับลูกค้าทุกท่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราเสมอ