เมล็ดกาแฟ โรบัสต้า

โรบัสต้า (Robusta) คือชื่อสายพันธุ์ย่อย ของสายพันธุ์หลักคาเนโฟร่า (Coffea Canephora) เป็นสายพันธ์ุกาแฟที่เป็นที่นิยมอันดับสอง รองจากสายพันธุ์อาราบิก้า กาแฟโรบัสต้ามีสัดส่วน ~45% ของการเพาะปลูกกาแฟทั่วโลก

คุณลักษณะ ของกาแฟ โรบัสต้า

 • เมล็ดทรงกลม แกนกลางเป็นเส้นตรง
 • คาเฟอีนสูงกว่ากาแฟอาราบิก้า (กาแฟโรบัสต้ามีคาเฟอีน ~2.2-2.5% เทียบกับกาแฟอาราบิก้าอยู่ที่ ~1.2-1.5%)
 • มีกรด และน้ำตาล น้อยกว่า กาแฟอาราบิก้า

การเพาะปลูก และแหล่งเพาะปลูก

 • เพาะปลูกในพื้นที่ต่ำ (ความสูง ~100-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)
 • ประเทศไทย ปลูกในบริเวณภาคใต้ เช่น จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
 • ดูแลง่าย ทนต่อโรคร้าย โตเร็ว และผลผลิตสูง

เลือกซื้อ เมล็ดกาแฟ โรบัสต้า จากโรงคั่วดี ๆ ส่งตรงถึงมุมกาแฟของคุณ ได้เลย

เมล็ดกาแฟ โรบัสต้า

โรบัสต้า (Robusta) คือชื่อสายพันธุ์ย่อย ของสายพันธุ์หลักคาเนโฟร่า (Coffea Canephora) เป็นสายพันธ์ุกาแฟที่เป็นที่นิยมอันดับสอง รองจากสายพันธุ์อาราบิก้า กาแฟโรบัสต้ามีสัดส่วน ~45% ของการเพาะปลูกกาแฟทั่วโลก

คุณลักษณะ ของกาแฟ โรบัสต้า

 • เมล็ดทรงกลม แกนกลางเป็นเส้นตรง
 • คาเฟอีนสูงกว่ากาแฟอาราบิก้า (กาแฟโรบัสต้ามีคาเฟอีน ~2.2-2.5% เทียบกับกาแฟอาราบิก้าอยู่ที่ ~1.2-1.5%)
 • มีกรด และน้ำตาล น้อยกว่า กาแฟอาราบิก้า

การเพาะปลูก และแหล่งเพาะปลูก

 • เพาะปลูกในพื้นที่ต่ำ (ความสูง ~100-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)
 • ประเทศไทย ปลูกในบริเวณภาคใต้ เช่น จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
 • ดูแลง่าย ทนต่อโรคร้าย โตเร็ว และผลผลิตสูง

เลือกซื้อ เมล็ดกาแฟ โรบัสต้า จากโรงคั่วดี ๆ ส่งตรงถึงมุมกาแฟของคุณ ได้เลย