เมล็ดกาแฟ อาราบิก้า

อาราบิก้า (Arabica) มีสายพันธุ์ย่อยหลากหลาย เช่น ทิปิก้า (Typica) เบอร์บอน (Bourbon)คาทูร์รา (Caturra) และ คาทุย (Catuai) อาราบิก้าเป็นสายพันธุ์กาแฟที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วน ~55% ของการเพาะปลูกกาแฟทั่วโลก

คุณลักษณะ ของกาแฟ อาราบิก้า

 • เมล็ดทรงรี เรียว แกนกลางเป็นรูปตัวเอส (S)
 • คาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟโรบัสต้า (กาแฟอาราบิก้ามีคาเฟอีน ~1.2-1.5% เทียบกับกาแฟโรบัสต้าอยู่ที่ ~2.2-2.5%)
 • มีกรด และน้ำตาล มากกว่า กาแฟโรบัสต้า

การเพาะปลูก และแหล่งเพาะปลูก

 • เพาะปลูกบนพื้นที่สูง (ความสูง ~600-2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)
 • ประเทศไทย ปลูกในบริเวณภาคเหนือ เช่น จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน
 • ให้ผลผลิตน้อย ปลูกยาก และไม่ทนทานเท่าโรบัสต้า

เลือกซื้อ เมล็ดกาแฟ อาราบิก้า จากโรงคั่วดี ๆ ส่งตรงถึงมุมกาแฟของคุณ ได้เลย

เมล็ดกาแฟ อาราบิก้า

อาราบิก้า (Arabica) มีสายพันธุ์ย่อยหลากหลาย เช่น ทิปิก้า (Typica) เบอร์บอน (Bourbon)คาทูร์รา (Caturra) และ คาทุย (Catuai) อาราบิก้าเป็นสายพันธุ์กาแฟที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วน ~55% ของการเพาะปลูกกาแฟทั่วโลก

คุณลักษณะ ของกาแฟ อาราบิก้า

 • เมล็ดทรงรี เรียว แกนกลางเป็นรูปตัวเอส (S)
 • คาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟโรบัสต้า (กาแฟอาราบิก้ามีคาเฟอีน ~1.2-1.5% เทียบกับกาแฟโรบัสต้าอยู่ที่ ~2.2-2.5%)
 • มีกรด และน้ำตาล มากกว่า กาแฟโรบัสต้า

การเพาะปลูก และแหล่งเพาะปลูก

 • เพาะปลูกบนพื้นที่สูง (ความสูง ~600-2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)
 • ประเทศไทย ปลูกในบริเวณภาคเหนือ เช่น จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน
 • ให้ผลผลิตน้อย ปลูกยาก และไม่ทนทานเท่าโรบัสต้า

เลือกซื้อ เมล็ดกาแฟ อาราบิก้า จากโรงคั่วดี ๆ ส่งตรงถึงมุมกาแฟของคุณ ได้เลย