SOLD OUT

Wonders Roasters

Colombia Finca San Luis Bourbon Sidra

฿600 | 160 g

• Finca San Luis • กาแฟตัวพิเศษจากประเทศ Colombia . สายพันธุ์ Bourbon Sidra or Sidra เป็นลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน โดยการนำลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ Typica และ Bourbon มาผสมกัน เพื่อให้ได้ Profile ที่มีคุณภาพดีขึ้น . ลักษณะโดดเด่นของสายพันธุ์ Typica คือมีความเปรี้ยวค่อนข้างมีมิติ รสชาติสว่างสดใส ส่วนลักษณะของสายพันธุ์ Bourbon มีความหวานชัดเจน เนื้อสัมผัสดี จึงสร้างให้ Character สายพันธุ์ Sidra (ซิดร้า) เกิดความซับซ้อนของกลิ่นรส และความหอมของดอกไม้ค่อนข้างสูง . สำหรับรสชาติเมล็ดกาแฟที่ทางเราคั่วออกมานั้น เน้นการนำเสนอ ‘ กลิ่นสัมผัสที่หอมของดอกกาแฟ รสเปรี้ยวอมหวาน ออกไปในทางของส้ม จะว่าไปก็มีรสชาติคล้ายส้มจี๊ด ’ . ช่วงเวลาที่อุณหภูมิของน้ำกาแฟลดลง เรายังได้อีกความรู้สึกถึงคือรสชาติหวานหอมคล้ายลูกพีช (Nectarine) ออกไปในทางนวลๆ สัมผัสคล้ายรสของน้ำผึ้งเดือน5 ชงกาแฟร้อนดื่มพักสมอง ได้อยู่กับตัวเองสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ Roast Level: Light - Origin : Tolima - Producer / Coffee Farm : Omar Arango / Finca San Luis - Plant Species : Arabica - Plaint Varietal(s) : Bourbon Sidra - Growing Altitude : 1,700 – 1,900m m.a.s.l. - Processing Method : Washed - Taste Profile : Kumquat / Honey / Nectarine / Coffee Blossom ...

Taste Notes

Kumquat
Nectarine
Coffee Blossom

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Sidra

Origin

Colombia

Altitude

Very High

Process

Washed

"Best wait around 13 days after the coffee roast date"
SOLD OUT

Wonders Roasters

Colombia Finca San Luis Bourbon Sidra

฿600 | 160 g

• Finca San Luis • กาแฟตัวพิเศษจากประเทศ Colombia . สายพันธุ์ Bourbon Sidra or Sidra เป็นลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน โดยการนำลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ Typica และ Bourbon มาผสมกัน เพื่อให้ได้ Profile ที่มีคุณภาพดีขึ้น . ลักษณะโดดเด่นของสายพันธุ์ Typica คือมีความเปรี้ยวค่อนข้างมีมิติ รสชาติสว่างสดใส ส่วนลักษณะของสายพันธุ์ Bourbon มีความหวานชัดเจน เนื้อสัมผัสดี จึงสร้างให้ Character สายพันธุ์ Sidra (ซิดร้า) เกิดความซับซ้อนของกลิ่นรส และความหอมของดอกไม้ค่อนข้างสูง . สำหรับรสชาติเมล็ดกาแฟที่ทางเราคั่วออกมานั้น เน้นการนำเสนอ ‘ กลิ่นสัมผัสที่หอมของดอกกาแฟ รสเปรี้ยวอมหวาน ออกไปในทางของส้ม จะว่าไปก็มีรสชาติคล้ายส้มจี๊ด ’ . ช่วงเวลาที่อุณหภูมิของน้ำกาแฟลดลง เรายังได้อีกความรู้สึกถึงคือรสชาติหวานหอมคล้ายลูกพีช (Nectarine) ออกไปในทางนวลๆ สัมผัสคล้ายรสของน้ำผึ้งเดือน5 ชงกาแฟร้อนดื่มพักสมอง ได้อยู่กับตัวเองสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ Roast Level: Light - Origin : Tolima - Producer / Coffee Farm : Omar Arango / Finca San Luis - Plant Species : Arabica - Plaint Varietal(s) : Bourbon Sidra - Growing Altitude : 1,700 – 1,900m m.a.s.l. - Processing Method : Washed - Taste Profile : Kumquat / Honey / Nectarine / Coffee Blossom ...

Taste Notes

Kumquat
Nectarine
Coffee Blossom

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Sidra

Origin

Colombia

Altitude

Very High

Process

Washed

"Best wait around 13 days after the coffee roast date"