Varinda Coffee Roaster
Varinda Coffee Roaster

เราเป็นโรงคั่วกาแฟ ที่ตั้งใจคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อใช้ในโรงคั่วของเราเสมอ เรามีความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะให้บริการกับทุกกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเพิ่มกาแฟเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ออฟฟิส ร้านอาหาร หรือว่า ร้านกาแฟ

Varinda Coffee Roaster
Varinda Coffee Roaster

เราเป็นโรงคั่วกาแฟ ที่ตั้งใจคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อใช้ในโรงคั่วของเราเสมอ เรามีความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะให้บริการกับทุกกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเพิ่มกาแฟเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ออฟฟิส ร้านอาหาร หรือว่า ร้านกาแฟ