ยูโธเปีย​ ไมโครโรสเตอร์
ยูโธเปีย​ ไมโครโรสเตอร์

โรงคั่วเราเป็นโรงคั่วเล็ก​ๆที่อยากนำเสนอทั้ง​ กาแฟไทย​ และต่างประเทศ​ มีทั้งสายพันธุ์ที่คุ้นเคยกันดีและสายพันธ์ุที่หลายคนไม่เคยได้ลองชิมเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราต้องการให้คนที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟได้ลองชิมกาแฟที่หลากหลายเพื่อประสบการณ์การดื่มกาแฟที่มากยิ่งขึ้น

ยูโธเปีย​ ไมโครโรสเตอร์
ยูโธเปีย​ ไมโครโรสเตอร์

โรงคั่วเราเป็นโรงคั่วเล็ก​ๆที่อยากนำเสนอทั้ง​ กาแฟไทย​ และต่างประเทศ​ มีทั้งสายพันธุ์ที่คุ้นเคยกันดีและสายพันธ์ุที่หลายคนไม่เคยได้ลองชิมเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราต้องการให้คนที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟได้ลองชิมกาแฟที่หลากหลายเพื่อประสบการณ์การดื่มกาแฟที่มากยิ่งขึ้น