SOLD OUT

SLOVE COFFEE SPACE

Colombia La Riviera

฿320 | 100 g

La Riviera เป็นไร่กาแฟในColombia 🇨🇴 ที่ผลิตกาแฟคุณภาพสูงออกมาสู่สายตาโลกมีพิถีพิถันในกระบวนการต่างๆในการผลิตกาแฟ Process Natural Variety Cattura เป็นกาแฟที่มีรสชาติออกไปทางโทนสีแดงอย่างชัดเจนได้ความเป็น Red berry, Strawberry creamyและมีความหนักของบอดี้ที่ดี

Taste Notes

Red Berry
Strawberry
Candy

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Catuai - Cattura

Origin

Colombia

Altitude

High

Process

Anaerobic Natural

"Best wait around 10-15 days after the coffee roast date"
SOLD OUT

SLOVE COFFEE SPACE

Colombia La Riviera

฿320 | 100 g

La Riviera เป็นไร่กาแฟในColombia 🇨🇴 ที่ผลิตกาแฟคุณภาพสูงออกมาสู่สายตาโลกมีพิถีพิถันในกระบวนการต่างๆในการผลิตกาแฟ Process Natural Variety Cattura เป็นกาแฟที่มีรสชาติออกไปทางโทนสีแดงอย่างชัดเจนได้ความเป็น Red berry, Strawberry creamyและมีความหนักของบอดี้ที่ดี

Taste Notes

Red Berry
Strawberry
Candy

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Catuai - Cattura

Origin

Colombia

Altitude

High

Process

Anaerobic Natural

"Best wait around 10-15 days after the coffee roast date"