SOLD OUT

SAUCE COFFEE

Thailand, Jaisooksern (TSCA Natural Process Rank 20th)

฿500 | 150 g | 6 sold

Thailand, Jaisooksern (TSCA Natural Process Rank 20th) Thai Specialty Coffee Awards 2022 Producer: Sorasak Intakad Region: Doi Saket, Chiang Mai Varietal: Typica, Bourbon, CM80 Altitude: 1,000 MASL Processing: Natural Roast level Light Tasting notes Juicy, Dried Plum, Longan honey Net weight 150g ----- พี่หนุ่ยและพี่อ้อยจากไร่ใจสุขเสริญ บ้านปางบง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้พี่อ้อยเคยทำงานบัญชี ส่วนพี่หนุ่ยเป็นวิศวกรอยู่ที่กรุงเทพฯ พอพี่อ้อยตัดสินใจกลับบ้านมาดูแลครอบครัวที่เชียงใหม่ พี่หนุ่ยก็อยากมาช่วยและสร้างความมั่นคงไปด้วยกัน พวกเขาเลยผันตัวมาเป็นนักแปรรูปกาแฟอย่างเต็มตัว หลังจากที่พัฒนาคุณภาพกาแฟของตัวเองมาถึงจุดหนึ่ง เป้าหมายเพิ่มเติมของพวกเขาก็คืออยากให้ลูกชาวสวนหรือสมาชิกในกลุ่มพัฒนาไปพร้อมกัน สร้างความเข้าใจเรื่องการเก็บเมล็ดเชอร์รี่ และให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาทำว่ามันจะส่งไปถึงคนอีกจำนวนมาก กาแฟ lot นี้ เราได้ทำการประมูลมาจากรายการ Thai Specialty Coffee Awards 2022 ในหมวดการแปรรูปแบบ natural process ที่พี่ๆบอกว่าทำการแปรรูปในแบบพื้นฐานแต่ไปเน้นในเรื่องการเก็บเกี่ยวที่พิถีพิถันโดยเฉพาะความสุกของเมล็ดเชอร์รี่ ที่คัดมาแต่ผลเชอร์รี่ที่สุกจัดเพื่อความหวานของเมล็ดกาแฟที่มากขึ้น ทำให้กาแฟตัวนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความหวาน ฉ่ำ ให้รสชาติแบบลูกพลัมแห้ง และน้ำผึ้งดอกลำไย

Taste Notes

Juicy
Dried plum
Longan honey

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Chiangmai80

Origin

Chiang Mai

Altitude

Medium

Process

Natural

"Best wait around 7-14 days after the coffee roast date"
SOLD OUT

SAUCE COFFEE

Thailand, Jaisooksern (TSCA Natural Process Rank 20th)

฿500 | 150 g | 6 sold

Thailand, Jaisooksern (TSCA Natural Process Rank 20th) Thai Specialty Coffee Awards 2022 Producer: Sorasak Intakad Region: Doi Saket, Chiang Mai Varietal: Typica, Bourbon, CM80 Altitude: 1,000 MASL Processing: Natural Roast level Light Tasting notes Juicy, Dried Plum, Longan honey Net weight 150g ----- พี่หนุ่ยและพี่อ้อยจากไร่ใจสุขเสริญ บ้านปางบง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้พี่อ้อยเคยทำงานบัญชี ส่วนพี่หนุ่ยเป็นวิศวกรอยู่ที่กรุงเทพฯ พอพี่อ้อยตัดสินใจกลับบ้านมาดูแลครอบครัวที่เชียงใหม่ พี่หนุ่ยก็อยากมาช่วยและสร้างความมั่นคงไปด้วยกัน พวกเขาเลยผันตัวมาเป็นนักแปรรูปกาแฟอย่างเต็มตัว หลังจากที่พัฒนาคุณภาพกาแฟของตัวเองมาถึงจุดหนึ่ง เป้าหมายเพิ่มเติมของพวกเขาก็คืออยากให้ลูกชาวสวนหรือสมาชิกในกลุ่มพัฒนาไปพร้อมกัน สร้างความเข้าใจเรื่องการเก็บเมล็ดเชอร์รี่ และให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาทำว่ามันจะส่งไปถึงคนอีกจำนวนมาก กาแฟ lot นี้ เราได้ทำการประมูลมาจากรายการ Thai Specialty Coffee Awards 2022 ในหมวดการแปรรูปแบบ natural process ที่พี่ๆบอกว่าทำการแปรรูปในแบบพื้นฐานแต่ไปเน้นในเรื่องการเก็บเกี่ยวที่พิถีพิถันโดยเฉพาะความสุกของเมล็ดเชอร์รี่ ที่คัดมาแต่ผลเชอร์รี่ที่สุกจัดเพื่อความหวานของเมล็ดกาแฟที่มากขึ้น ทำให้กาแฟตัวนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความหวาน ฉ่ำ ให้รสชาติแบบลูกพลัมแห้ง และน้ำผึ้งดอกลำไย

Taste Notes

Juicy
Dried plum
Longan honey

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Chiangmai80

Origin

Chiang Mai

Altitude

Medium

Process

Natural

"Best wait around 7-14 days after the coffee roast date"