Refine Coffee Roaster
Refine Coffee Roaster

ด้วยเนเจอร์ของเจ้าของร้านที่เป็นคนคิดเยอะ กรองเยอะ อะไรที่จะออกมาต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง ทดลองออกมาก่อน เลยลิงก์ไปถึงคำว่า Refinery แต่คำนี้ก็จะออกไปทางโรงกลั่นหรือทำให้คิดได้ไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลยลดทอนลงเป็น Refine ซึ่งความหมายตรงตามที่ต้องการอยากจะสื่อสารพอดี คือ ทำให้ดีขึ้น กลั่นกรอง สุภาพเรียบร้อย โดยรวมก็คือ อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาหาเรามีรอยยิ้มและความรู้สึกดี ๆ กลับไปจากการที่เรากลั่นกรองสิ่งดี ๆ ให้

Refine Coffee Roaster
Refine Coffee Roaster

ด้วยเนเจอร์ของเจ้าของร้านที่เป็นคนคิดเยอะ กรองเยอะ อะไรที่จะออกมาต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง ทดลองออกมาก่อน เลยลิงก์ไปถึงคำว่า Refinery แต่คำนี้ก็จะออกไปทางโรงกลั่นหรือทำให้คิดได้ไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลยลดทอนลงเป็น Refine ซึ่งความหมายตรงตามที่ต้องการอยากจะสื่อสารพอดี คือ ทำให้ดีขึ้น กลั่นกรอง สุภาพเรียบร้อย โดยรวมก็คือ อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาหาเรามีรอยยิ้มและความรู้สึกดี ๆ กลับไปจากการที่เรากลั่นกรองสิ่งดี ๆ ให้