NowAdays
NowAdays

เราเป็นโรงคั่วกาแฟเล็ก ๆ ในอำเภอบ้านนา พิถีพิถันกับเมล็ดกาแฟในทุกขั้นตอนทั้งคัด คั่ว เพื่อให้ได้กาแฟที่สะอาดและมีมาตรฐาน

NowAdays
NowAdays

เราเป็นโรงคั่วกาแฟเล็ก ๆ ในอำเภอบ้านนา พิถีพิถันกับเมล็ดกาแฟในทุกขั้นตอนทั้งคัด คั่ว เพื่อให้ได้กาแฟที่สะอาดและมีมาตรฐาน