Nomad Coffee
Nomad Coffee

แบรนด์กาแฟขนาดเล็ก เริ่มต้นจากการชงขายกาแฟข้างถนนย่านเมืองเก่าเชียงใหม่โดย "สว่าง ทองดี" ในปีค.ศ. 2014 จากจุดนั้น เขาสนใจและเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การแปรรูปกาแฟ การคั่ว สายพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงออกเดินทางไปยังแหล่งกาแฟต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น เอธิโอเปีย พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย โบลิเวีย เปรู เอกวาดอร์ ปานามา เม็กซิโก เป็นต้น ปัจจุบันได้เริ่มทำสวนกาแฟ และยังเน้นขายเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งมาจากการติดต่อชาวสวนกาแฟโดยตรง โดยทั้งหมดเป็นกาแฟไทย 📅 รอบคั่วทุกต้นเดือนและกลางเดือน ถ้ากาแฟหมดอาจจะรอรอบคั่วนานสักหน่อย

Nomad Coffee
Nomad Coffee

แบรนด์กาแฟขนาดเล็ก เริ่มต้นจากการชงขายกาแฟข้างถนนย่านเมืองเก่าเชียงใหม่โดย "สว่าง ทองดี" ในปีค.ศ. 2014 จากจุดนั้น เขาสนใจและเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การแปรรูปกาแฟ การคั่ว สายพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงออกเดินทางไปยังแหล่งกาแฟต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น เอธิโอเปีย พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย โบลิเวีย เปรู เอกวาดอร์ ปานามา เม็กซิโก เป็นต้น ปัจจุบันได้เริ่มทำสวนกาแฟ และยังเน้นขายเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งมาจากการติดต่อชาวสวนกาแฟโดยตรง โดยทั้งหมดเป็นกาแฟไทย 📅 รอบคั่วทุกต้นเดือนและกลางเดือน ถ้ากาแฟหมดอาจจะรอรอบคั่วนานสักหน่อย