KIM Coffee Home Roaster
KIM Coffee Home Roaster

โรงค้่วกาแฟเล็ก ๆ ใน อ.ละแม จ.ชุมพร ที่มีสวนกาแฟโรบัสต้าเป็นของตัวเอง Processed กาแฟเอง และยังมีกาแฟโรบัสต้าจากแหล่งต่าง ๆ อีกมากมาย โดยปัจจุบันได้เป็น Q Robusta Grader เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและต่อยอดกาแฟโรบัสต้าต่อไป

KIM Coffee Home Roaster
KIM Coffee Home Roaster

โรงค้่วกาแฟเล็ก ๆ ใน อ.ละแม จ.ชุมพร ที่มีสวนกาแฟโรบัสต้าเป็นของตัวเอง Processed กาแฟเอง และยังมีกาแฟโรบัสต้าจากแหล่งต่าง ๆ อีกมากมาย โดยปัจจุบันได้เป็น Q Robusta Grader เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและต่อยอดกาแฟโรบัสต้าต่อไป