KAYIM COFFEE ROASTER
KAYIM COFFEE ROASTER

KAYIM COFFEE ROASTER เป็น HOME ROASTER เล็กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ เรามีความตั้งใจในการคั่วกาแฟ ในรูปแบบ Everyday กาแฟที่ดื่มได้ทุกวัน กาแฟที่เราคั่วจะถึงจุดที่มีความหวาน Sweet มี After Taste ที่ยาว หรือคั่วในรูปแบบ Omni Roast ที่ลูกค้าสามารถนำไปชงได้ทั้ง Espresso และ Filter

KAYIM COFFEE ROASTER
KAYIM COFFEE ROASTER

KAYIM COFFEE ROASTER เป็น HOME ROASTER เล็กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ เรามีความตั้งใจในการคั่วกาแฟ ในรูปแบบ Everyday กาแฟที่ดื่มได้ทุกวัน กาแฟที่เราคั่วจะถึงจุดที่มีความหวาน Sweet มี After Taste ที่ยาว หรือคั่วในรูปแบบ Omni Roast ที่ลูกค้าสามารถนำไปชงได้ทั้ง Espresso และ Filter