i.din The Local Coffee
i.din The Local Coffee

"ในวันที่เรามีกาแฟดีๆอยู่รอบบ้าน เราเลยอยากให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟไทยดี ๆ กับเรา" ทุกวันนี้เรามีกาแฟดี ๆ อยู่รอบบ้าน เรามีพี่เกษตรกรที่พัฒนาฝีมือขึ้นทุกปี เรามีกลุ่มคนที่คอยให้ความรู้ สนับสนุน และพัฒนาร่วมกัน นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเราสองคน ที่อยากพัฒนา i.din ให้เป็นสื่อกลาง ระหว่างพี่ ๆ เกษตรกรในพื้นที่ กับเพื่อน ๆ นักดื่มกาแฟ เราอยากแนะนำว่ากาแฟตัวนี้ดียังไง เราอยากเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าบ้าน แล้วเรียกทุกคน “เธอ ๆ ลองชิมกาแฟของพี่คนนี้ดู นี่ก็กาแฟของพี่คนนั้นเอง” ทุกวันนี้เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกาแฟไทย ดีใจที่ได้แนะนำกาแฟไทยให้เพื่อน ๆ ได้ชิม ได้แนะนำเกษตรกรให้เพื่อน ๆ ได้รู้จัก เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปที่สวนกาแฟ และได้ลองกาแฟใหม่ ๆ ทุกครั้งที่เราได้ชิมกาแฟดีๆ เราตื่นเต้นมาก เราเลยอยากให้เพื่อน ๆ ได้ดื่มกาแฟไทยดี ๆ ไปกับเรา “ไว้เราจะหากาแฟมาให้เธอชิมเรื่อยๆ นะ”

i.din The Local Coffee
i.din The Local Coffee

"ในวันที่เรามีกาแฟดีๆอยู่รอบบ้าน เราเลยอยากให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟไทยดี ๆ กับเรา" ทุกวันนี้เรามีกาแฟดี ๆ อยู่รอบบ้าน เรามีพี่เกษตรกรที่พัฒนาฝีมือขึ้นทุกปี เรามีกลุ่มคนที่คอยให้ความรู้ สนับสนุน และพัฒนาร่วมกัน นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเราสองคน ที่อยากพัฒนา i.din ให้เป็นสื่อกลาง ระหว่างพี่ ๆ เกษตรกรในพื้นที่ กับเพื่อน ๆ นักดื่มกาแฟ เราอยากแนะนำว่ากาแฟตัวนี้ดียังไง เราอยากเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าบ้าน แล้วเรียกทุกคน “เธอ ๆ ลองชิมกาแฟของพี่คนนี้ดู นี่ก็กาแฟของพี่คนนั้นเอง” ทุกวันนี้เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกาแฟไทย ดีใจที่ได้แนะนำกาแฟไทยให้เพื่อน ๆ ได้ชิม ได้แนะนำเกษตรกรให้เพื่อน ๆ ได้รู้จัก เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปที่สวนกาแฟ และได้ลองกาแฟใหม่ ๆ ทุกครั้งที่เราได้ชิมกาแฟดีๆ เราตื่นเต้นมาก เราเลยอยากให้เพื่อน ๆ ได้ดื่มกาแฟไทยดี ๆ ไปกับเรา “ไว้เราจะหากาแฟมาให้เธอชิมเรื่อยๆ นะ”