Double Diamond Roasters

Na' Song Kenya Wash Style Process

฿290 | 200 g | 6 sold

กระบวนการ wash process คือกระบวนการทำกาแฟแบบเปียกที่สีกาแฟ ผ่านน้ำ หรือล้างน้ำ การทำ wash process ในแต่ละโซนก็จะมีวิธีทำที่เหมือนกัน แต่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย กาแฟ Wash Style Kenya ตัวนี้ของน้าส่ง คือการเรียนแบบวิธีการ wash process จากประเทศเคนย่า มีการ ferment เพื่อคงความเป็นรสผลไม้ไว้ หรือคือการเพิ่มรสชาติให้มีมิติที่ดีมากขึ้น ให้รสผลไม้ที่มีความเปรี้ยวหวาน และได้ความสะอาดจากการล้างตากแบบกระบวนการ wash เรียกได้ว่ากาแฟตัวนี้นั้น นอกจากจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นกาแฟไทยเเล้วนั้น ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็น Kenya เข้ามาเเทรกซึม ทำให้พวกเรารู้สึกว่ากาแฟตัวนี้ชั่งน่าค้นหาในเเต่ละครั้งที่ได้ชงดื่มจริงๆ อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัส 😉 - Na' song Thailand Khun Lao Kenya Wash Style Process Taste Note : Sweet tamarind, Green grape, Cane sugar ( Light Roast )

Taste Notes

Grape
Brown sugar
Honey

Roast

Light

Grind

Quantity

Ready to ship.
You should received an order in ~2-4 days.

Details

Type

Single Origins

Variety

Bourbon, Caturra, Catimor

Origin

Chiang Rai

Altitude

High

Process

Washed

"Best wait around 15 days after the coffee roast date"

Grind

Quantity

Ready to ship.
You should received an order in ~2-4 days.

Double Diamond Roasters

Na' Song Kenya Wash Style Process

฿290 | 200 g | 6 sold

กระบวนการ wash process คือกระบวนการทำกาแฟแบบเปียกที่สีกาแฟ ผ่านน้ำ หรือล้างน้ำ การทำ wash process ในแต่ละโซนก็จะมีวิธีทำที่เหมือนกัน แต่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย กาแฟ Wash Style Kenya ตัวนี้ของน้าส่ง คือการเรียนแบบวิธีการ wash process จากประเทศเคนย่า มีการ ferment เพื่อคงความเป็นรสผลไม้ไว้ หรือคือการเพิ่มรสชาติให้มีมิติที่ดีมากขึ้น ให้รสผลไม้ที่มีความเปรี้ยวหวาน และได้ความสะอาดจากการล้างตากแบบกระบวนการ wash เรียกได้ว่ากาแฟตัวนี้นั้น นอกจากจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นกาแฟไทยเเล้วนั้น ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็น Kenya เข้ามาเเทรกซึม ทำให้พวกเรารู้สึกว่ากาแฟตัวนี้ชั่งน่าค้นหาในเเต่ละครั้งที่ได้ชงดื่มจริงๆ อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัส 😉 - Na' song Thailand Khun Lao Kenya Wash Style Process Taste Note : Sweet tamarind, Green grape, Cane sugar ( Light Roast )

Taste Notes

Grape
Brown sugar
Honey

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Bourbon, Caturra, Catimor

Origin

Chiang Rai

Altitude

High

Process

Washed

"Best wait around 15 days after the coffee roast date"